Boîtes tubes pour macarons

BOITE NOIRE 1 TUBE MACARONS 50  x 180
Désignation : BOITE NOIRE 1 TUBE MACARONS 50 x 180
Référence : DTM0011
BOITE NOIRE 2 TUBES MACARONS 50 x 180
Désignation : BOITE NOIRE 2 TUBES MACARONS 50 x 180
Référence : DTM0012
BOITE NOIRE 3 TUBES MACARONS 50 x 180
Désignation : BOITE NOIRE 3 TUBES MACARONS 50 x 180
Référence : DTM0013
TUBE POUR 6 MACARONS 50 x 180
Désignation : TUBE POUR 6 MACARONS 50 x 180
Référence : DTU0026